İnsan Kaynakları Formu


Bu başvuru formunda verdiğim tüm bilgilerin doğru olduğunu bilgilerden herhangi birinin doğruluğunun aksi ispatlandığı takdirde iş sözleşmesinin ihbarsız ve tazminatsız fesih edilebileceğini kabul ve beyan ederim.

Bu iş başvurusunda tarafımdan sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, herhangi bir bilgiyi bilinçli olarak saklamadığımı beyan ederim. İş başvurumun kabul edilmesi halinde, işle ilgili konular ile eğitim durumum ve önceki iş deneyimlerim hakkında belirttiğim referanslardan ve diğer kişilerden yapılacak araştırmalar için Şirketinize yetki veriyorum. Ayrıca istihdam edilmem halinde şirket iç işleyişine, işyeri uygulamalarına, yönetmelik, prosedür ve talimatlarına uymayı ve bu formla verilen herhangi bir yanlış ve/veya asılsız bilgi nedeniyle iş akdimin derhal bildirimsiz feshedileceğini bildiğimi peşinen kabul ettiğimi taahhüt ederim.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nda (KVKK) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine KVKK nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca ; veri sorumlusu olan Şirketinize hak ve sorumluluklar yüklenmiştir. KVKK kapsamında ilgili pozisyonlarda kullanılmak üzere iş başvuru formunda ve eki özgeçmişimde paylaştığım her türlü kişisel bilginin korunmasının şirketinize yükümlülük getirdiği konusunda bilgilendirildim. İş başvuru formu ve ek özgeçmişim içerisinde pek çok kişisel bilgimin yer aldığını biliyorum. Rızam olmaksızın bu bilgilerimin 3. Kişi/veya kurumlar ile paylaşılmasını özel hayatımın gizliliği ve Kişisel Verilerimin Korunması hakkına müdahale olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. İş başvuru formu ve özgeçmişimi eş zamanlı yurt içi ve yurt dışında ilgili alanlarda değerlendirmek amacıyla muhafaza edileceğini ilgili yöneticilerle paylaşıldıktan sonra 3. Kurum ve / veya kişiler tarafından nasıl değerlendirileceğinin Şirket kontrolünde olmayacağı hususunda da tarafıma bilgilendirme yapılmıştır. Kişisel verilerimin bu şekilde toplanarak işlenmesi sonrasında herhangi bir güvenlik sorunu ile karşılaşmayacağıma dair tarafıma bir taahhütte bulunulamayacağı belirtilmiştir. Bütün bu bilgiler doğrultusunda kişisel bilgilerimin yer aldığı iş başvuru formu ve özgeçmişimin TÜMER HALI SAN. VE TİC. A.Ş. bağlı ortakları, iştirakleri, grup şirketleri tarafından yurt içi ve yurt dışında saklamak üzere muhafaza edilmesine ve ilgili birim yöneticileri ile paylaşılmasına onay verdiğimi peşinen kabul ve beyan ederim.

Gelişmelerden Haberdar Olun

Ürün ve duyurulardan anında haberdar olmak için bültene kaydol.

Copyright © TÜMER HALI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.