Gelişen teknoloji ile birlikte,
2003 yılında Gaziantep’te
makine halı üretimine
başlamıştır.